03 październik 2018      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Od wtorku, 2 października, trwa w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie 38. konferencja państw Porozumienia Bałtyckiego (Baltic Memorandum of Understanding), w której uczestniczą przedstawiciele Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Szwecji i Polski. Spotkanie, podczas którego omawiane i uzgadniane są warunki przewozu towarów niebezpiecznych statkami typu ro-ro na Morzu Bałtyckim, zakończy się 4 października przyjęciem raportu, który posłuży do wprowadzenia ewentualnych zmian w treści porozumienia, stanowiącego o alternatywnych, dla Kodeksu IMDG, warunkach przewozu towarów niebezpiecznych.

Więcej informacji o Porozumieniu Bałtyckim znajdą Państwo tutaj.

38. sesja Baltic MoU 38. sesja Baltic MoU 38. sesja Baltic MoUMetryka informacji

  Utworzono: 03 październik 2018   Poprawiono: 03 październik 2018 Odsłony: 1224