25 wrzesień 2018      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Odnosząc się do opublikowanego dziś na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli raportu NIK-u, na temat infrastruktury dostępowej do portów morskich, Urząd Morski w Szczecinie, w odniesieniu do zarzutów dotyczących dostępności portu w Szczecinie, informuje, że kontrolą, której wyniki opublikowano w raporcie, objęty był okres od 2014 do połowy 2017 roku. Nakłady środków finansowych, przeznaczanych na bieżące prace czerpalne na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, od 2016 roku były na wystarczającym poziomie, a w tym roku „zaległości” na torze zostały zniwelowane i uzyskano jego pełną drożność. Na prace pogłębiarskie w 2018 roku Urząd Morski w Szczecinie wydał już ponad 17 mln złotych. Istnienie ograniczeń, w postaci wprowadzenia na krótkich odcinkach toru ruchu jednokierunkowego i redukcji prędkości statków, nie wynika z niedostatków w robotach pogłębiarskich, ale ze specyfiki akwenu na tych odcinkach.

Dodatkowo, w grudniu 2017 roku, Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, podpisał Uchwałę nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028”. Program będzie finansowany z budżetu państwa, a ogólna kwota środków w całym okresie jego realizacji wyniesie 237 mln 967 tys. złotych. Celem programu jest trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry. W przyszłym roku na ten cel przeznaczono ok. 22 mln złotych.

Ponadto, do końca września zostanie podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych i pogłębiarskich, w ramach inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”.
Metryka informacji

  Utworzono: 25 wrzesień 2018   Poprawiono: 25 wrzesień 2018 Odsłony: 1238