20 wrzesień 2018      Robert Tomaszewski      Artykuły

Dzisiaj w siedzibie Urzędu została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz pogłębiarskich, związanych z inwestycją pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy”. Wykonawcą tego zadania zostało, wyłonione w postępowaniu przetargowym, konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska oraz Hegemann GmbH z Niemiec, za kwotę 5.927.370,00 złotych.

Przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie toru podejściowego do Stepnicy (od stawy 24 do głowic falochronów basenu Kolejowego) wraz z obrotnicą, w związku ze zwiększeniem ich głębokości do 4,5 m. Zgodnie z harmonogramem, inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2019 roku. Porozumienie o dofinansowaniu projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, zostało podpisane w marcu tego roku. Szacunkowy koszt całego projektu to ok. 6,3 mln zł, z czego środki UE to ok. 5,3 mln zł.

 

Podpisanie umowy z wykonawcą robót w stepnickim porcie Podpisanie umowy z wykonawcą robót w stepnickim porcie Podpisanie umowy z wykonawcą robót w stepnickim porcieMetryka informacji

  Utworzono: 20 wrzesień 2018   Poprawiono: 12 październik 2018 Odsłony: 1324