W piątek, 9 października, na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, podsumowaliśmy realizację dobiegającego końca projektu pn. „Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne”, zrealizowanego dzięki funduszom UE, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Wykonawcą robót, wyłonionym w ramach przeprowadzonej w ubiegłym roku procedury przetargowej, jest konsorcjum firm, którego liderem jest ProNaw Sp. z o. o. z Gdańska, za cenę ok. 35 mln zł. Inwestycja obejmuje m.in. wymianę źródeł światła i modernizację zasilania stałych znaków nawigacyjnych oraz wymianę oznakowania pływającego, czyli pław rozmieszczonych na całej drodze morskiej do Szczecina. Wszystkie nowe pławy (93 szt.) będą pławami świetlnymi, z czego 68 szt. będzie wyposażonych w autonomiczne źródła zasilania (panele słoneczne), a 25 szt. (pławy lodowe) w akumulatory. W sumie, na tor podejściowy do Świnoujścia (o długości ok. 60,8 km) trafią 24 nowe, duże pławy morskie, a zimą 25 nowych pław lodowych, natomiast na torze wodnym Świnoujście – Szczecin (67,7 km) znajdą się 44 nowe pławy torowe. Nowe pławy są wykonane z tworzywa sztucznego (stare pławy pochodzą z lat 70., 80. ubiegłego wieku i są stalowe), a ich waga wynosi od 2,6 do 2,8 tony (waga starych pław to od 5 do 8 ton). Dodatkowo, nowe pławy będą wyposażone w urządzenia, które pozwolą nam na ich stały monitoring i natychmiastowy dostęp do informacji o ewentualnej awarii, rozładowaniu akumulatora czy zmianie pozycji znaku. 

W ramach projektu, w Świnoujściu uruchomiono także stację referencyjną RTK (Real Time Kinematic – poprawki dokładności działania odbiorników pozycjonowania satelitarnego), która w powiązaniu z urządzeniami odbiorczymi, zamontowanymi na naszych jednostkach, pozwoli na wystawianie pław i wykonywanie pomiarów morskich z dokładnością o wiele większą niż na podstawie samego tylko systemu GPS. Z systemu RTK będą mogli korzystać również piloci, wprowadzający statki do świnoujskiego portu. Dzięki transmisji danych RTK cumowanie i przybijanie do nabrzeży będzie odbywać się z dokładnością nawet do kilku centymetrów, co będzie szczególnie istotne przy wprowadzaniu gazowców do portu zewnętrznego.

Trwa także testowanie nowego źródła światła latarni morskiej w Świnoujściu, czyli nowej żarówki metalohalogenkowej, o mocy 1000 watów i napięciu 230 woltów. Poprzednie żarówki (starego typu - czyli żarowe, o mocy 4200 watów i napięciu 70 woltów), stosowane przez nas w latarni, pochodziły jeszcze z lat 60-tych, 70-tych ubiegłego stulecia i były robione na specjalne zamówienie Urzędu w tamtych latach. Nie zmienił się zasięg światła, jest to nadal 25 mil morskich. Światło latarni nie jest widoczne po wschodniej stronie Świnoujścia, od stronu lądu zastosowana jest specjalna przesłona zaciemniająca, na wycinku okręgu, w którym mieści się tor wodny – przesłona o kolorze czerwonym, natomiast w stronę morza – jest to światło białe. Charakterystyka światła nie uległa zmianie – jest to światło przerywane, biało-czerwone, o rytmie 5-sekundowym (4 sekundy światła + 1 sekunda zaciemnienia).