Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl


 • Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla "Budowy opasek brzegowych w m. Pleśna (km 316,31 – 317,05) i na wysokości Ekoparku Wschodniego w Kołobrzegu (km 327,42 – 328,74)".,
  Znak sprawy PO-II.2610.3.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektowania i budowy nabrzeża w porcie Wolin w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Wolin” realizowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.,
  Znak sprawy PO-II.2610.1.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Zaprojektowanie i budowa nabrzeża w porcie Wolin w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Wolin” realizowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.,
  Znak sprawy PO-II.2610.2.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl