• Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie (edycja 2021 r.)
  Znak sprawy PO-II.2610.32.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont nabrzeża i wymiana systemu odbojowego BON w Świnoujście
  Znak sprawy PO-II.2610.35.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont jednostki pływającej Galaktyka w celu odnowienia klasy PRS
  Znak sprawy PO-II.2610.36.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających z dodatkowym wyposażeniem, dronów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  Znak sprawy PO-II.2600.3.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wykonanie modernizacji obiektu i terenu nieruchomości Punktu Obserwacyjnego ul. Ku Morzu 1, 72-600 Świnoujście
  Znak sprawy PO-II.2610.30.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej
  Znak sprawy PO-II.2610.28.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont jednostki pływającej Galaktyka w celu odnowienia klasy PRS
  Znak sprawy PO-II.2610.29.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa z montażem 2 dźwigów osobowych w budynku „Czerwonego Ratusza”
  Znak sprawy PO-II.2610.19.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Prace czerpalne w Dziwnowie, Darłowie i Kołobrzegu
  Znak sprawy PO-II.2610.26.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont oznakowania nawigacyjnego: Stawa zachodnia I Brama Torowa, Stawa światła wejściowego na wschodniej i zachodniej głowicy falochronu- K. Piastowski, Stawa cyplowa nacyplu N - Półwysep Kosa..
  Znak sprawy PO-II.2610.25.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa z montażem wind (wciągarek hydraulicznych)na pogłębiarkę Mątwa.
  Znak sprawy PO-II.2610.27.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wykonanie modernizacji obiektu i terenu nieruchomości Punktu Obserwacyjnego ul. Ku Morzu 1, 72-600 Świnoujście.
  Znak sprawy PO-II.2610.16.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Bieżące utrzymanie wałów na polu refulacyjnym D.
  Znak sprawy PO-II.2610.21.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Znak sprawy PO-II.2610.17.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont stałego oznakowania nawigacyjnego Stawa Dolna oraz Stawa Górna nabieżnika Krępa.
  Znak sprawy PO-II.2610.22.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont jednostki k/h "GALAKTYKA" w celu odnowienia klasy PRS
  Znak sprawy PO-II.2610.23.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie powiatu Koszalińskiego
  Znak sprawy PO-II.2610.24.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Prace czerpalne na Odrze Zachodniej w 2021 r.
  Znak sprawy PO-II.2610.20.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Pełnienie funkcji Pomocy technicznej w ramach projektu: ,,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno" POIS.02.01.00-00-0028/17-00.
  Znak sprawy PO-II.2610.18.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Projekt przebudowy falochronów w Porcie Darłowo wraz z poprawą warunków falowania wewnątrz basenu poprzez budowę nowych obiektów hydrotechnicznych,
  Znak sprawy PO-II.2610.11.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu: ,,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno" POIS.02.01.00-00-0028/17-00
  Znak sprawy PO-II.2600.1.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont oznakowania nawigacyjnego
  Znak sprawy PO-II.2610.9.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa z montażem wind (wciągarek hydraulicznych) na pogłębiarkę Mątwa
  Znak sprawy PO-II.2610.12.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont stałego oznakowania nawigacyjnego: „Stawa Dolna nabieżnika Święta”
  Znak sprawy PO-II.2610.15.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • P Dostawa dwóch samochodów z napędem 4×4 typu pick-up
  Znak sprawy PO-II.2610.13.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie powiatu Kołobrzeskiego
  Znak sprawy PO-II.2610.14.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl
 • Aktualizacja oprogramowania hydrograficznego Hypack do wersji programu 2021-2022 oraz rozszerzenie dwóch licencji do wersji Hypack Max & Hysweep
  Znak sprawy PO-II.2610.10.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Przeglądy okresowe obiektów budowlanych Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Znak sprawy PO-II.2610.8.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie gminy Międzyzdroje i Dziwnów”.
  Znak sprawy: PO-II.2610.7.21.
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa położonych w obszarze pasa technicznego, przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie miasta Świnoujście
  Znak sprawy: PO-II.2610.6.21
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie powiatu Sławieńskiego
  Znak sprawy: PO-II.2610.5.21
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Budowa budynku magazynowego na potrzeby m. in. przechowywania hydrografu na terenie bazy remontowej ul. Wilków Morskich 13, 76-153 Darłowo
  Znak sprawy: PO-II.2610.2.21
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Analiza bezpiecznej eksploatacji statków na torze wodnym Świnoujście- Szczecin
  Znak sprawy: PO-II.2610.1.21
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl
 • Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”- zadanie 4.
  Termin składania ofert 12.02.2021 r godz. 10:30
  Znak sprawy: PO-II.260.55.20

 • Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb UMS w latach 2021-2024.
  Termin składania ofert 21.12.2020 r godz. 10:30
  Znak sprawy: PO-II.260.49.2020