Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl


 • „Projekt, przebudowa i adaptacja zabytkowej stodoły w Gąskach ul. Latarników 7, 76-034 Sarbinowo na potrzeby Obwodu Ochrony Wybrzeża Ustronie Morskie” nr postępowania PO-II.2610.10.23
  Znak sprawy PO-II.2610.11.23
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • „Dostawa 3 samochodów typu bus do przewozu 8 osób z częścią bagażową.” nr postępowania PO-II.2610.10.23
  Znak sprawy PO-II.2610.10.23
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • „Wyznaczenie granic pasa technicznego w terenie wraz z regulacją stanu faktycznego na gruncie"
  Znak sprawy PO-II.2610.4.23
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • „Przebudowa ostróg w miejscowości Kołobrzeg km 329,500-330,370 – ETAP I"
  Znak sprawy PO-II.2610.5.23
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • „Projekt, przebudowa i adaptacja zabytkowej stodoły w Gąskach ul. Latarników 7, 76-034 Sarbinowo na potrzeby Obwodu Ochrony Wybrzeża Ustronie Morskie"
  Znak sprawy PO-II.2610.1.23
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • „Zaprojektowanie i budowa nabrzeża w porcie Wolin w ramach inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury w małych portach: Wolin" realizowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze."
  Znak sprawy PO-II.2610.3.23
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl


 • „Dostawa sprzętu transportowego dla potrzeb UMS"
  Znak sprawy PO-II.2600.11.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • „Sztuczne zasilanie brzegu w m. Pogorzelica (km 364,750-365,350) oraz m. Jarosławiec (km 253,900-254,500)"
  Znak sprawy PO-II.2610.40.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • „Prace czerpalno-refulacyjne w latach 2023-2025"
  Znak sprawy PO-II.2600.9.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa oprogramowania.
  Znak sprawy PO-II.2610.39.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Prowadzenie poinwestycyjnego monitoringu przyrodniczego dla inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m".
  Znak sprawy PO-II.2600.10.22.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa sprzętu komputerowego, macierzy SAN oraz oprogramowania.
  Znak sprawy PO-II.2610.38.22.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.
  Znak sprawy PO-II.2610.37.22.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Świadczenia zdrowotne na 2023 i 2024 rok dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie.
  Znak sprawy PO-II.2610.35.22.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla UMS.
  Znak sprawy PO-II.2600.8.22.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2023 r.
  Znak sprawy PO-II.2610.30.22.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Sztuczne zasilanie brzegu na Mierzei Jeziora Kopań w miejscowości Wicie km: 260,000-261,190 (w zakresie odcinka 260,790-261,190).
  Znak sprawy PO-II.2610.36.22.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wywóz stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z nieruchomości Urzędu Morskiego w Szczecinie.
  Znak sprawy PO-II.2610.34.22.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających z dodatkowym wyposażeniem, dronów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.
  Znak sprawy PO-II.2600.7.22 .
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Montaż dwóch mnichów stalowych na wyspie refulacyjnej W28
  Znak sprawy PO-II.2610.33.22.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont pokrycia dachu na budynku Kapitanatu Portu Szczecin, ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin
  Znak sprawy PO-II.2610.31.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Sztuczne zasilanie brzegu na Mierzei Jeziora Kopań w miejscowości Wicie km: 260,000-261,190 (w zakresie odcinka 260,790-261,190)
  Znak sprawy PO-II.2610.32.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa materiałów budowlanych
  Znak sprawy PO-II.2610.29.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Prowadzenie monitoringu poinwestycyjnego dla inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m
  Znak sprawy PO-II.2600.6.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Bieżące utrzymanie wałów na polu refulacyjnym Mańków
  Znak sprawy PO-II.2610.28.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont jednostki pływającej MAGDA w celu odnowienia klasy PRS
  Znak sprawy PO-II.2610.27.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania do wirtualizacji, oprogramowania bazodanowego oraz półki dyskowej z dyskami
  Znak sprawy PO-II.2610.26.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Umocnienie skarp toru wodnego celem zabezpieczenia istniejącej infrastruktury na km 60+300 w ramach inwestycji pn. „modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m
  Znak sprawy PO-II.2610.24.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont stałego oznakowania nawigacyjnego: Nabieżniki Trzebież S
  Znak sprawy PO-II.2610.25.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Prace czerpalno-refulacyjne w 2022 r.
  Znak sprawy PO-II.2610.23.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej w podziale na części
  Znak sprawy PO-II.2610.22.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa z montażem zintegrowanego systemu hydrograficznego na k/h Kastor
  Znak sprawy PO-II.2600.5.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa mebli biurowych, warsztatowych i krzeseł
  Znak sprawy PO-II.2610.21.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie ( edycja 2022 r.)
  Znak sprawy PO-II.2610.16.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wymiana systemu odbojowego na nabrzeżu BON cumowniczo – przeładunkowym w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie przy ul. Światowida 16 c.
  Znak sprawy PO-II.2610.17.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Przebudowa zabezpieczeń brzegu w Ustroniu Morskim km 319,00-320,715” - Etap I.
  Znak sprawy PO-II.2610.20.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Bieżące utrzymanie wałów na polu refulacyjnym Dębina.
  Znak sprawy PO-II.2610.18.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont oznakowania nawigacyjnego Stawy nr 20,21,24 na Zakręcie Mańkowskim.
  Znak sprawy PO-II.2610.19.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Naprawa radaru VTS na Nabrzeżu Dąbrowieckim.
  Znak sprawy PO-II.2610.15.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa z montażem zintegrowanego systemu hydrograficznego na k/h Kastor.
  Znak sprawy PO-II.2600.2.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont jednostki pływającej SYRIUSZ w celu odnowienia klasy PRS.
  Znak sprawy PO-II.2600.4.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w miejscowości Mielno (km: 298,17 - 300,50).
  Znak sprawy PO-II.2610.14.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont oznakowania nawigacyjnego Stawy nr 20,21,24 na Zakręcie Mańkowskim.
  Znak sprawy PO-II.2610.13.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa paliwa żeglugowego.
  Znak sprawy PO-II.2600.3.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn. Zabezpieczenie Przystani Morskiej w Międzyzdrojach
  Znak sprawy PO-II.2610.5.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Budowa ostróg brzegowych na odcinkach brzegu morskiego zlokalizowanych w m. Niechorze i Pogorzelica oraz Kołobrzeg
  Znak sprawy PO-II.2610.12.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont stałego oznakowania nawigacyjnego
  Znak sprawy PO-II.2610.11.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont jednostki „WEGA” w celu przeprowadzenia przeglądu pośredniego PRS
  Znak sprawy PO-II.2600.1.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont Stawy Zachodniej III Bramy Torowej na torze wodnym Szczecin-Świnoujście
  Znak sprawy PO-II.2610.4.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wykonanie przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2022 r.,
  Znak sprawy PO-II.2610.10.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Przeglądy nurkowe,
  Znak sprawy PO-II.2610.9.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont pomostu cumowniczego i pomostu dojściowego na Mańkowie,
  Znak sprawy PO-II.2610.7.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa trzech samochodów elektrycznych w podziale na części,
  Znak sprawy PO-II.2610.8.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Ustalenie linii brzegu gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi z gruntami przyległymi dla nieruchomości położonych wzdłuż brzegu Zalewu Kamieńskiego,
  Znak sprawy PO-II.2610.6.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla "Budowy opasek brzegowych w m. Pleśna (km 316,31 – 317,05) i na wysokości Ekoparku Wschodniego w Kołobrzegu (km 327,42 – 328,74)".,
  Znak sprawy PO-II.2610.3.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektowania i budowy nabrzeża w porcie Wolin w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Wolin” realizowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.,
  Znak sprawy PO-II.2610.1.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Zaprojektowanie i budowa nabrzeża w porcie Wolin w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Wolin” realizowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,
  Znak sprawy PO-II.2610.2.22
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl