Drukuj
JSKIP | JHOME
  24 maja 2019      Michał Mofina      Artykuły

W czwartek, 23 maja, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło sie spotkanie z przedstawicielami Republiki Federalnej Niemiec w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego. Ze strony niemieckiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Meklemburgii - Pomorza Przedniego, Biura Planowania Przestrzennego i Zagospodarowania Pomorza Przedniego oraz Federalnego Urzędu Żeglugi Morskiej i Hydrografii. Strona polska reprezentowana była przez pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz wykonawców opracowania. Celem spotkania było zaprezentowanie stronie niemieckiej projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego (omówienie harmonogramu prac i metodologii działań, omówienie wyników inwentaryzacji, uzasadnienie podjętych decyzji planistycznych, przedstawienie ustaleń projektu planu). Zaprezentowano także prognozę oddziaływania ustaleń tego dokumentu na środowisko. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy planistami z obu krajów, z związku z czym strona niemiecka przedstawiła również informacje na temat statusu i postępów prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym Zalew Szczeciński po drugiej stronie granicy.


 Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego  Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego  Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu SzczecińskiegoMetryka informacji

  Utworzono: 24 maja 2019   Poprawiono: 27 maja 2019 Odsłony: 835