Drukuj
JSKIP | JHOME
  20 luty 2019      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W niezwykłej oprawie, związanej z uroczystością 99-lecia utworzenia Biura Hydrograficznego Marynarki Wojenne i zorganizowanej z tej okazji konferencji w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, odbyło się wczoraj, 19 lutego, podpisanie porozumień o współpracy w 2019 roku pomiędzy szefem BHMW a dyrektorami Urzędów Morskich w Szczecinie, Gdyni i Słupsku, a także pomiędzy dyrektorami Urzędów Morskich a Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Porozumienia podpisali: szef BHMW, komandor Andrzej Kowalski, komendant MOSG, płk SG Andrzej Prokopski, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak.

Podpisane dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami, między innymi w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych, wymiany danych potrzebnych do opracowywania map morskich i publikacji nautycznych, wymiany informacji nawigacyjnych, hydrograficznych, geodezyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.

Więcej o obchodach święta BHMW:

https://bhmw.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-02-19k-swieto-biura-hydrograficznego-marynarki-wojennej/

 Święto BHMW i podpisanie porozumień o współpracy  Święto BHMW i podpisanie porozumień o współpracy  Święto BHMW i podpisanie porozumień o współpracyMetryka informacji

  Utworzono: 20 luty 2019   Poprawiono: 21 luty 2019 Odsłony: 1078