Drukuj
JSKIP | JHOME
  27 grudzień 2018      Robert Tomaszewski      Artykuły

Uprzejmie informujemy, iż na okres od 27. grudnia 2018 r. do 13. lutego 2019 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i dla Zalewu Kamieńskiego. Oba dokumenty są dostępne wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 268 lub 91 4403 346) oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu.


 Zalew Szczecinski_obwieszczenie Zalew Kamieński_obwieszczenieMetryka informacji

  Utworzono: 27 grudzień 2018   Poprawiono: 27 grudzień 2018 Odsłony: 1266