Drukuj
JSKIP | JHOME
  28 wrzesień 2018      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W dniach 26-28 września Urząd Morski w Szczecinie był gospodarzem spotkań grup roboczych Planning Forum i Monitoring and Evaluation for Selected National Processes odbywających się cyklicznie w siedzibach poszczególnych partnerów projektu Pan Baltic Scope. W spotkaniach wzięli udział specjaliści z zakresu morskiego planowania przestrzennego z Polski, Szwecji, Finlandii, Łotwy, Estonii, Danii i Niemiec, a także pracownicy organizacji pan-bałtyckich takich jak VASAB, Nordregio i SYKE.

Grupa robocza Planning Forum stanowi platformę współpracy w zakresie ogólnych i szczegółowych zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym obszarów morskich, zidentyfikowanych przez ograny planistyczne państw nadbałtyckich i organizacje regionalne.

W ramach grupy roboczej Monitoring and Evaluation for Selected National Processes prowadzona jest ocena procesu planistycznego w Polsce i na Łotwie. Szczegółowo badane są cele planowanie przestrzennego wyznaczone przez oba kraje i trwają prace nad przygotowaniem wskaźników, które w przyszłości będą służyły zbadaniu czy założone cele zostały osiągnięte.

Więcej informacji nt. działań podejmowanych w ramach projektu Pan Baltic Scope znajdą Państwo na stronie www.panbalticscope.eu

 Spotkanie w ramach projektu Pan Baltic Scope Spotkanie w ramach projektu Pan Baltic Scope  Spotkanie w ramach projektu Pan Baltic ScopeMetryka informacji

  Utworzono: 28 wrzesień 2018   Poprawiono: 02 październik 2018 Odsłony: 1257