Drukuj
JSKIP | JHOME
  20 wrzesień 2018      Paweł Szary      Artykuły

W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa na budowę stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy. Wykonawcą zadania zostało, wyłonione w ramach przeprowadzonej procedury zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o. ze Szczecina, za kwotę 1.948.000,00 zł. Termin wykonania prac budowlanych to koniec listopada br.

Wykonawca zbuduje falochron wyspowy, niemający połączenia z lądem. Prostoliniowa konstrukcja falochronu o długości około 95 m usytuowana będzie, w przybliżeniu, na linii północny zachód – południowy wschód. Funkcją obiektu będzie wyłącznie osłona basenu przed falowaniem i przed wypłycaniem akwenu. Nie przewiduje się wykorzystania budowli do postoju jednostek pływających oraz wstępu ludzi. Stały falochron osłonowy zostanie wykonany jako grodza z dwóch równoległych stalowych ścianek szczelnych, wypełnionych zasypem piaszczystym i zwieńczonych płytą żelbetową z parapetem osłonowym. Na konstrukcji falochronu zostaną zainstalowane dwa rodzaje oświetlenia ostrzegawczego:

- ostrzegawcze światło nawigacyjne, oznakowujące głowicę falochronu,
- punktowe światła oświetlające zewnętrzną, pionową ścianę parapetu falochronu, aby sygnalizować jednostkom pływającym obecność długiego obiektu liniowego w porze nocnej.Metryka informacji

  Utworzono: 20 wrzesień 2018   Poprawiono: 20 wrzesień 2018 Odsłony: 1465