Zał. 3

 

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 

 

 

 

TEMAT  SPRAWY:

Uzyskanie opinii na temat raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia

wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych

 

   

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektorat  Ochrony  Środowiska  Morskiego  

ul. Jana z Kolna 9,  71-603 Szczecin  tel.(91): 4403-533, 4403-485, 4403-419, fax.43-32-700

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 21.12.2002 r. w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych

  

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską przekazuje Dyrektorowi Urzędu Morskiego     raport dotyczący funkcjonowania  i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych       (w formie drukowanej oraz elektronicznej) w terminie 30 dni od dnia jego sporządzenia.

 

 

 II. OPŁATY:    

Bez opłat

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

30 dni od dnia  złożenia raportu.

 

 

IV. TRYB  ODWOŁAWCZY:

 

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.