image001

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

 

KPn

 

 

TEMAT SPRAWY:

 

Zaświadczenie o zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego

 

 

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kapitanat Portu

ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

tel.: 91 44 03 596

fax: 91 43 43 984

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Ubieganie się o wydanie Zaświadczenia o zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego

 

- Rozporządzenie MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ i ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego (załącznik nr 18)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1827)

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. 2018 poz. 181)

- Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego. ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 1384 ).

- Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 16 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego. ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2018 r. poz. 3442).

 

 

Odnowienie Zaświadczenia o zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego

 

- Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego. ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 1384 )

- Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 16 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego. ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2018 r. poz. 3442).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz.1827)
-  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. 2018 poz. 181)

 

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu, wniosek o  wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego.
  2. Kopia oraz oryginał ( do wglądu ) odpowiedniego dyplomu lub patentu, uprawniającego do zajmowania stanowiska kapitana na danym statku.
  3. Kopię świadectwa upoważniającego do obsługi radiowych urządzeń łączności.
  4. Wyciąg pływania potwierdzający 12 miesięczną praktykę pływania na stanowisku kapitana lub 6 miesięczną na stanowisku zastępcy kapitana na statku, którego zwolnienie ma dotyczyć.
  5. Zaświadczenie o odbyciu praktyki pilotowej:

 – w porcie Świnoujście oraz portach Szczecin i Police łącznie – co najmniej 3 wejścia i 3 wyjścia, w tym 3 manewry wejścia lub wyjścia w porze nocnej;

- na torze wodnym ŚwinoujścieSzczecin, na odcinku od południowej granicy portu Świnoujście do północnej granicy portu Police – co najmniej 3 przejścia w kierunku północnym i 3 przejścia w kierunku południowym, w tym 2 w porze nocnej;

- w portach Zalewu Szczecińskiego oraz w portach: Dziwnów, Kamień Pomorski 
i Mrzeżyno – co najmniej 2 manewry wejścia do portu i 2 manewry wyjścia z portu.

  1. Zgodę armatora na przystąpienie do egzaminu.
  2. Dowód wniesienia opłaty.
  3. Zaświadczenie o zdanym egzaminie.

 

 

II. OPŁATY:

 

Opłaty zostały określone w załączniku do ustawy o bezpieczeństwie morskim i stanowią dochód budżetu państwa:

-   Za egzamin 450 PLN, za egzamin w języku angielskim 900 PLN

- Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku morskiego żeglugi międzynarodowej na manewrowanie statkiem bez pilota, na obszarze portu określonego w zezwoleniu lub jego rejonie na okres 30 miesięcy – 250 PLN

- Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku morskiego żeglugi krajowej na manewrowanie statkiem na  wodach morskich bez pilota na okres 30 miesięcy  – 150 PLN

- Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku żeglugi śródlądowej na manewrowanie statkiem  bez  pilota na obszarze portu określonego w zezwoleniu lub jego rejonie na okres 30 miesięcy – 150 PLN

 

Opłaty przyjmowane są w kasie Kapitanatu Portu lub płatne na konto Urzędu Morskiego
w Szczecinie  Nr konta 17 1010 1599 0028 9922 3100 0000

 

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 14.00

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie przysługuje