18-04-16      Robert Tomaszewski      Uncategorised

Egzaminy dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego, również egzaminy odnowieniowe, dla obszaru administrowanego przez Kapitanat Portu Szczecin przeprowadzane będą raz w miesiącu w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Dokumenty należy złożyć nie później niż dwa tygodnie przed planowanym egzaminem.

  29-05-15      Administrator      Uncategorised

Dokumenty marynarzy