29 maja 2015      Administrator      Informacje

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przeprowadza obowiązkowe audyty agencji pośrednictwa pracy marynarzy w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu. Świadczenie usług pośrednictwa pracy może nastąpić dopiero po pozytywnym audycie i uzyskaniu właściwego dla siedziby agencji Dyrektora Urzędu Morskiego dokumentu uprawniającego do kierowania Marynarzy do pracy na statkach.Wymagania dla agencji zawarte są w rozdziale 3 ustawy o pracy na morzu i rozporządzeniach wykonawczych.

- Opłaty za przeprowadzenie audytów zawarte są w art. 18 pkt. 9 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu
- Opłata za wydanie dokumentu podana jest w art. 18 pkt. 10 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu

 

  • wniosek o wydanie świadectwa zgodności agencji pośrednictwa pracy marynarzy - ( docx ) ( pdf )

 

Szczegółowe informacje:
- Marek Łęski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Piotr Kałuża – Z-ca Głównego Inspektora - pok. 115, tel.: 91 44 03 594

Konsultacje w sprawie przygotowania:
- Anatol Syrenicz – Główny Specjalista – pok. 108, tel.: 91 44 03 595
- Jerzy Moskwa – Starszy Inspektor – pok. 104, tel.: 91 44 03 283
- Mirosław Osiecki – Starszy Inspektor – pok. 104, tel.: 91 44 03 283
- Mariusz Janiszewski – Starszy Inspektor – Świnoujście, pok. 19, tel.: 91 32 14 316

 

 

 Metryka informacji

Odsłony: 14464