29-05-15      Administrator      Bezpieczeństwo morskie

- Wniosek o wydanie certyfikatów ubezpieczenia - PS9.PD-01.F05 ( doc ) ( pdf )

Osoby do kontaktu:
- Marek Łęski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Piotr Kałuża – Z-ca Głównego Inspektora - pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Anatol Syrenicz – Główny Specjalista – pok. 108, tel.: 91 44 03 595

UWAGA:
Informacje w sprawie wydawania certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa.

Informujemy o podpisanym w dniu 4 grudnia 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozporządzeniu w sprawie certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie będzie przyjmował wnioski o wydanie dokumentów zgodnie z treścią §2 i §3, przeprowadzał weryfikację i wydawał dokumenty od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia.

Treść dokumentów i aktów prawnych związanych załączamy poniżej:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 4 grudnia 2012 r.. w sprawie wzoru certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa.

2. Wypis z ustawy „Kodeks morski”: Dział II – Przewóz pasażerów.

  29-05-15      Administrator      Bezpieczeństwo morskie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg ze swojego terytorialnego zakresu działania oraz terytorialnego zakresu działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.

  29-05-15      Administrator      Bezpieczeństwo morskie
  1. Utworzenie Stacji Pilotowej w Szczecinie
  2. Powołanie Szefa Pilotów
  3. Regulamin Stacji Pilotowej w Szczecinie
  4. Nabór
  5. Przepisy
  6. Kwalifikacje, szkolenia, egzaminy
  7. Nadzór
  29-05-15      Administrator      Bezpieczeństwo morskie

Nowe postanowienia Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) wprowadzają obowiązek podawania przez załadowcę kontenera eksportowanego/zamykanego na terenie danego państwa-strony konwencji, zweryfikowanej masy kontenera (VGM), oraz przekazania informacji o VGM do przedsiębiorcy żeglugowego lub przedstawiciela terminala kontenerowego, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby informacja o VGM mogła być użyta przy tworzeniu planu załadunku statku.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych przepisach:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 181).


Do zatwierdzenia stosowania przez załadowcę metody 2, upoważniony został Polski Rejestr Statków S.A. (PRS), którego działania prowadzone są na terenie całej Polski, bez podziału terytorialnego.

Dodatkowo, jako organ odpowiedzialny za zatwierdzenie stosowania metody 2 wskazano dyrektorów urzędów morskich - właściwość terytorialna Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie obejmuje: województwo lubuskie, wielkopolskie, opolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, w powiatach: świnoujskim, polickim, gryfińskim, kamieńskim, gryfickim, goleniowskim, stargardzkim, pyrzyckim, myśliborskim, choszczeńskim, łobeskim oraz szczecińskim.

Na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie będzie umieszczona lista załadowców upoważnionych do określania VGM metodą 2.

Lista zatwierdzonych załadowców upoważnionych do określania VGM metodą 2 – pdf / xps / xlsx Wnioski wraz załącznikami można składać osobiście, pocztą lub e-mailem:

Urząd Morski w Szczecinie – Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi
ul. Jana z Kolna 9
71-603 Szczecin
Pok. 105
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o zatwierdzenie załadowcy – doc / pdf 


Dyrektor urzędu morskiego może rozpatrzyć wniosek lub (po uzgodnieniu) przesłać do PRS. Kontrola przeprowadzana będzie najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia wniosku o zatwierdzenie metody.


Osoby do kontaktu:
Agnieszka Wudajko-Trzaskalska
Małgorzata Żylik-Wałaszek
Tel.: 91 44 03 567


Załączniki: