29-03-19      Michał Mofina      Artykuły

Gdańska firma „Projektowanie i nadzory – Jan Kłosowski” wygrała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyzy technicznej i projektu budowlano-wykonawczego remontu stawy „Młyny”, czyli popularnego świnoujskiego „Wiatraka”. Koszt wykonania dokumentacji to ok. 22 tys. złotych. Po jej dostarczeniu będziemy przygotowywać się do przeprowadzenia, jeszcze w tym roku, procedury przetargowej na remont tego ważnego obiektu stałego oznakowania nawigacyjnego.

W dokumentacji projektowej wykonawca będzie musiał określić dokładny zakres i technologię robót remontowych, w tym m.in. sposób oczyszczenia elewacji ze starych powłok malarskich, naprawę uszkodzonych cegieł, hydrofobizację (czyli zabezpieczenie przed wilgocią) całej wieży, oczyszczenie muru wewnątrz stawy, demontaż skrzydeł wiatraka, zakonserwowanie antykorozyjne stalowej osi, oczyszczenie rozety i skrzydeł, ich konserwację i ponowny montaż, konserwację lub wymianę belek wspornikowych podtrzymujących strop, a także naprawę i konserwację drabinek włazowych.

Stawa „Młyny” znajduje się na głowicy falochronu zachodniego, 280 m na zachód od osi toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Wraz ze stawą „Galeriową” tworzy tzw. nabieżnik, którego światła są niezwykle istotnym, dla statków nawigujących na torze podejściowym, elementem wyznaczającym środek toru wodnego i muszą być dla statków dobrze widzialne z dużej odległości. Stawa ma konstrukcję murowaną wysokości 10,5 metra, a ustawiona jest na cokole z kamienia ciosanego, o wysokości ok. 1 metra. Całość przykryta jest daszkiem stożkowym. Na wysokości 2/3 wielkości budowli, na osi stalowej, zawieszony jest znak rozpoznawczy w kształcie czteroramiennego wiatraka. Wewnątrz kabiny optycznej zainstalowana jest lampa nawigacyjna. Światło stawy jest białe, o charakterystyce przerywanej, dziesięciosekundowe, w rytmie 2,5 s zaciemnienia + 7,5 sekundy świecenia. Wysokość światła to 11 m n.p.m., a zasięg nominalny to 17,5 mil morskich w nocy i 6 mil morskich w dzień.


 Stawa „Młyny” do remontu Stawa „Młyny” do remontu Stawa „Młyny” do remontu Stawa „Młyny” do remontu

  25-03-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego. Szczegółowe informacje o przetargu publicznym zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce „Zbyt – Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 11.04.2019 r., do godziny 13:00.  21-03-19      Michał Mofina      Artykuły

Informujemy Państwa, że w zakładce „Zamówienia publiczne – Aktualne – Powyżej 30 tys. euro” ukazało się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na wyznaczenie pól poboru piasków morskich do sztucznego zasilania brzegów w rejonie Dziwnowa, Międzywodzia i Międzyzdrojów.


  13-03-19      Michał Mofina      Artykuły

Od jesieni ubiegłego roku trwało w Urzędzie Morskim w Szczecinie wdrażanie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników. Jest to odpowiednio zaprojektowany i zorganizowany system komputerowy, który pozwala nam na wymianę, magazynowanie i archiwizację formularzy elektronicznych. Dodatkowo, system ten umożliwia monitorowanie trwających procesów, kontrolę ich historii oraz szybkie przeszukiwanie zgromadzonych dokumentów, według rozmaitych kryteriów. System pozwala na usprawnienie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jest wygodnym narzędziem wspierającym jego codzienną pracę. Obecnie już tylko niewielka część wpływających do nas dokumentów funkcjonuje w tradycyjnym obiegu papierowym.

Zachęcamy wszystkich Państwa do kontaktowania się z nami przez skrzynkę ePUAP, skonfigurowaną z systemem, dzięki czemu Państwa sprawa szybciej trafi do realizacji.

Nasza skrzynka ePUAP:
/Urzmorszc/SkrytkaESP


  08-03-19      Michał Mofina      Artykuły

- Jestem bardzo zadowolony z tego, że wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak sobie zażyczyliśmy i jak przewiduje kontrakt – mówił, na wczorajszej uroczystości położenia stępki pod drugą jednostkę wielozadaniową, Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. oznakowania nawigacyjnego. Uroczystość odbyła się w czwartek, 7 marca, w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. Dwa bliźniacze statki są budowane przez tę stocznię dla Urzędu Morskiego w Szczecinie i Urzędu Morskiego w Gdyni, w ramach realizowanego przez UMS projektu „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. Stępkę pod pierwszą jednostkę, która jest aktualnie w fazie składania i montażu kadłuba, położono 29 października ubiegłego roku. Dwa nowoczesne statki zastąpią ponad 35-letnie stawiacze pław: szczecińską „Planetę” i gdyńskiego „Zodiaka”.

„Nostri Maris - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 - 2020. Jednostki będą pełnić funkcję lodołamaczy, służyć do obsługi oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, a także prowadzenia prac hydrograficznych (badań czystości dna i głębokości akwenów). Będą mogły również wspomagać inne służby w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych. Wartość kontraktu na budowę jednostek wielozadaniowych to 213 mln 650 tys. złotych, a ich odbiór planowany jest na czerwiec 2020 roku.


 Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających

  27-02-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W marcu rozpoczną się prace związane z remontem i renowacją tarasu, elewacji ścian poniżej tarasu oraz głównych schodów od wschodniej strony budynku Czerwonego Ratusza w Szczecinie. Ich wykonawcą została, wyłoniona w ramach procedury zamówień publicznych, firma Architecture+Development Spółka z o. o. ze Słupska, za kwotę 5 163 700,00 złotych.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który jest terenowym organem polskiej administracji morskiej, ma swoją siedzibę w dziewiętnastowiecznym, zabytkowym gmachu Czerwonego Ratusza od 1963 roku. Budynek jest jednym z najpiękniejszych obiektów neogotyckich Szczecina, był także, ze względu na swoją funkcję, jednym z ważniejszych – to tutaj urzędowali m.in. przedwojenni burmistrzowie miasta.

Jako gospodarz gmachu, w ciągu ostatnich piętnastu lat Urząd Morski w Szczecinie przeznaczył już łącznie prawie 10 milionów złotych na wyremontowanie wszystkich elewacji Czerwonego Ratusza, ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku, a także holu i klatek schodowych. W ramach renowacji najbardziej reprezentacyjnej, głównej klatki schodowej, wymieniono m.in. posadzki i zamontowano nową instalację oświetleniową. Największy, stylizowany na kuty, żyrandol zawieszony w holu, ma cztery ramiona, zwieńczone kloszami imitującymi dawne latarnie miejskie. Jego waga to ponad 100 kg. Najciekawszym i najbardziej przyciągającym uwagę w tym miejscu elementem jest, kotwiony do konstrukcji betonowej, świetlik szklany z przeszklonym zadaszeniem, z elementem stylizowanym na witraż, przedstawiającym różę wiatrów. Wykonano go ze specjalnego szkła o grubości ok. 40 mm.


 Remont tarasu i schodów wschodniej strony Czerwonego Ratusza Remont tarasu i schodów wschodniej strony Czerwonego Ratusza Remont tarasu i schodów wschodniej strony Czerwonego Ratusza

  26-02-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Wyróżnienie w kategorii „Wydarzenie Gospodarcze 2018” otrzymał Urząd Morski w Szczecinie podczas uroczystej gali „Perły Biznesu 2018”, która odbyła się w piątkowy wieczór, 22 lutego, w hotelu Novotel Szczecin Centrum. Wyróżnienie otrzymaliśmy za podpisanie umowy na pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra, a odebrał je, w imieniu dyrektora UMS, jego zastępca ds. technicznych, Paweł Szumny.

„Perły Biznesu” to nagroda gospodarcza Pomorza Zachodniego, przyznawana w dwóch kategoriach: „Wydarzenie Gospodarcze” i „Osobowość Biznesu”. Organizatorem konkursu i gali jest redakcja „Świata Biznesu”, a mecenasem gali Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Laureatów i wyróżnionych wybiera kapituła, składająca się z naukowców i publicystów ekonomicznych


 Perły Biznesu 2018 Perły Biznesu 2018 Perły Biznesu 2018

  21-02-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Informujemy Państwa, że została uruchomiona strona internetowa inwestycji ”Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje, dotyczące jej realizacji.

Strona jest dostępna pod adresem: https://125.re7.pl/ oraz na naszej stronie, pod banerem z logotypem „12,5 m dla Szczecina”.  20-02-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W niezwykłej oprawie, związanej z uroczystością 99-lecia utworzenia Biura Hydrograficznego Marynarki Wojenne i zorganizowanej z tej okazji konferencji w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, odbyło się wczoraj, 19 lutego, podpisanie porozumień o współpracy w 2019 roku pomiędzy szefem BHMW a dyrektorami Urzędów Morskich w Szczecinie, Gdyni i Słupsku, a także pomiędzy dyrektorami Urzędów Morskich a Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Porozumienia podpisali: szef BHMW, komandor Andrzej Kowalski, komendant MOSG, płk SG Andrzej Prokopski, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak.

Podpisane dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami, między innymi w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych, wymiany danych potrzebnych do opracowywania map morskich i publikacji nautycznych, wymiany informacji nawigacyjnych, hydrograficznych, geodezyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.

Więcej o obchodach święta BHMW:

https://bhmw.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-02-19k-swieto-biura-hydrograficznego-marynarki-wojennej/

 Święto BHMW i podpisanie porozumień o współpracy Święto BHMW i podpisanie porozumień o współpracy Święto BHMW i podpisanie porozumień o współpracy

  14-02-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Prawie 1500 ton stali zostanie użyte do zbudowania nowych statków wielozadaniowych, które powstają dla Urzędów Morskich w Szczecinie i w Gdyni, w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding, w ramach realizowanego przez UMS projektu „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. Obecnie trwają prace związane ze spawaniem i łączeniem ze sobą poszczególnych sekcji kadłuba pierwszej jednostki, a także kończy się cięcie blach na drugą jednostkę. W kwietniu nastąpi odbiór silników, natomiast wodowanie pierwszego kadłuba jest przewidziane na koniec czerwca lub początek lipca. Kolejnym etapem będzie montowanie nadbudówki oraz prace wykończeniowe i wyposażeniowe. Położenie stępki pod drugą jednostkę jest zaplanowane na początek marca.

Dla przypomnienia:

Projekt „Nostri Maris - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 - 2020. Jednostki będą pełnić funkcję lodołamaczy, służyć do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych. Będą mogły również służyć jako jednostki o funkcjach ratowniczych i przeciwpożarowych, wspomagając w tych zadaniach inne służby. Wartość kontraktu na budowę jednostek wielozadaniowych to 213 mln 650 tys. złotych, a ich odbiór jest planowany na czerwiec 2020 roku.

Więcej o projekcie: http://nostrimaris.pl/


 Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających

  08-02-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Informujemy Państwa, że w zakładce „Bezpieczeństwo morskie – Praca na morzu” została zamieszczona podzakładka, zawierająca informacje dla marynarzy w sprawie punktów kontaktowych dla skarg na nieprzestrzeganie przez armatorów lub agencje pośrednictwa wymogów Konwencji MLC 2006 (Konwencja o Pracy na Morzu).  06-02-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Dziś w siedzibie Urzędu została podpisana umowa z generalnym wykonawcą projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”. Została nim, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, firma Sygnity S.A. z Warszawy, za kwotę 1 352 975,40 zł brutto.

Głównym celem projektu jest budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego „REJA24”, o zasięgu ogólnopolskim, który umożliwi usprawnienie procesów związanych z realizacją obowiązku rejestracji oraz aktualizacji danych jednostek pływających, zmniejszając obciążenia ich właścicieli poprzez umożliwienie realizacji obowiązków rejestrowych w drodze komunikacji elektronicznej. Poza cyfryzacją procesów rejestracji, nowy system istotnie poprawi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i procedury ratowania życia ludzkiego w razie zagrożenia, umożliwiając stały dostęp do danych służbom ratunkowym i administracji publicznej.

W kwietniu 2018 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137). Zgodnie z art. 26 tej ustawy, wykonanie zadania, polegającego na budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego na potrzeby rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, powierzono Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie. W maju ubiegłego roku Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa porozumienie o dofinansowaniu tego projektu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na lata 2014-2020. Będzie on realizowany do końca 2019 roku, a jego całkowita wartość wynosi ok. 3,5 mln złotych.

 Podpisanie umowy z wykonawcą systemu „REJA24” Podpisanie umowy z wykonawcą systemu „REJA24” Podpisanie umowy z wykonawcą systemu „REJA24”

  01-02-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Od września ubiegłego roku, w obszarze inwestycji obejmującej modernizację toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra, trwają czynności inżyniera kontraktu, związane z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego.

Prowadzone są m.in. kontrole ornitologiczne w transekcie badawczym wzdłuż toru i w transekcie obejmującym obszar planowanych, sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim. Podczas kontroli prowadzonej od strony wody w listopadzie odnotowano dużą koncentrację kaczek krzyżówek (ok. 950 osobników), stado ponad 9000 kaczek nurkujących (grążyc), w tym ponad 2000 czernic i ok. 7000 ogorzałek, a także ok. 100 perkozów dwuczubych. Liczenia ptaków prowadzono także z lądu – w grudniu, podczas dwóch dni kontroli z wytypowanych wcześniej punktów, odnotowano w sumie ponad 23,5 tysiąca osobników ptaków wodno-błotnych. W ramach kontroli teriologicznej, na odcinku Szczecin – Inoujście, znaleziono natomiast dwa czynne żeremia bobrowe oraz nory wydry.


 Monitoring przyrodniczy na torze wodnym Świnoujście – Szczecin Monitoring przyrodniczy na torze wodnym Świnoujście – Szczecin Monitoring przyrodniczy na torze wodnym Świnoujście – Szczecin Monitoring przyrodniczy na torze wodnym Świnoujście – Szczecin Monitoring przyrodniczy na torze wodnym Świnoujście – Szczecin Monitoring przyrodniczy na torze wodnym Świnoujście – Szczecin

  31-01-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Urząd Morski w Szczecinie będzie w tym roku uczestnikiem międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training Exchange Programme. Program jest jednym z elementów dużego, europejskiego projektu ECGFA NET III, koordynowanego przez Straż Graniczną Finlandii (Finnish Border Guard), a jego organizatorem jest Agencja Bezpieczeństwa i Ratownictwa Morskiego z Hiszpanii (Spanish Maritime Safety and Rescue Agency). Skierowany jest do służb wykonujących, szeroko pojęte, zadania narodowych straży przybrzeżnych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i eksperckim. Jego cele to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, wzajemne wsparcie, dzielenie się zasobami i narzędziami, poszerzanie wiedzy i rozumienia wyzwań stojących przed państwami UE, w zakresie wykonywania zadań straży przybrzeżnych.

  30-01-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia z dnia 28 stycznia 2019 r. o wydaniu postanowienia (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.KK.53) prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r. znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”. Z treścią Zawiadomienia mogą się Państwo zapoznać tutaj lub korzystając z zakładki „Zawiadomienia”.